WAŻNE INFORMACJE

UWAGA !!! 

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ PRACY CZAS OCZEKIWANIA NA REGULACJE LUB  PRZEGLĄD ROWERU WYNOSI OKOŁO 2 TYGODNIE.